bubblegum kush

hybrid

0.23
THC
0.00
CBD
0.00
CBN